Штампа

ИЗРАДА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА


        Од оснивања 03.03.1999. године па до данашњих дана бавимо се израдом електроинсталација. У протеклих 15 година уз знање које смо поседовали  и сталном едукацијом, праћеном перманентним радом на терену, на објектима различите намене, стекли смо велико искуство па можемо рећи да смо као фирма способни да изведемо све радове из домена електоинсталатерских радова  који се пред нама постављају за објекте различите намене.
        Поред електроенергетских инсталација,  бавимо се и израдом инсталација ниске струје где спадају следеће инсталације: антенске, интерфонске, противпровалне, противпожарне, противпаничне, инсталације видео надзора, ИТ инсталације ...
        Као фирма која се определила и базирала своје пословање као друштвено одговорна фирма, сви наши клијенти могу бити апсолутно сигурни да ће сваки посао који нам повере  бити урађен  по свим правилима струке уз поштовање свих законских норми и регулатива за ту врсту радова.
        Електролукс 012 има у сталном радном односу  електричаре и електроинжињере са великим радним искуством иза себе, уз то поседујемо довољне техничке и кадровске капацитете. Када на крају додамо и то да је сав електроматеријал, свих значајних европских и домаћих брендова разположив у нашим магацинима, сигурно ћете и Ви као и преко стотину досадашњих  клијената бити задовољни пруженим услугама.

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
  • slide10