Фирма ЕЛЕКТРОЛУКС је основана 03.03.1999. године као занатска радња за извођење електроинсталатерских радова да би се већ у јануару 2000. године проширила и на трговинску делатност у малопродаји а 2002. године и на трговину кроз велепродају.


      Током 2008. године се улази у пројекат изградње сопственог пословног простора од 1080м2. Од 01.01.2009. године фирма Електролукс послује у сопственом пословном објекту на адреси Лоле Рибара 67 где се налази седиште фирме, репрезентатитаван малопродајни објекат и магацин велепродаје.


      Упоредо са развојем трговинске делатности, развија се и сектор услуга у извођењу електроинсталатерских радова.
      Стабилним и сигурним пословањем из године у годину стицало се поверење код свих реномираних произвођача електро опреме и расвете тако да смо данас заступници, дистрибутери и поддистрибутери свих значајних брендова у домену електро материјала и расвете.


      Професионаланим приступом у пословању који се базира на поштовању свих договора и рокова приликом испорука добара и услуга стекли смо велико поверење купаца и из године у годину повећавали број комитената.


      Својим упорним радом и фер и џентлменским пословањем и понашањем од мале породичне фирме израсли смо у предузеће које данас запошљава 22 радника, послује у свом објекту, поседује сопствена возила за превоз и доставу робе и има тенденцију даљег развоја.

Сертификат Привредне коморе Србије - Excellent SME Serbia